Chuột có thể lây bệnh sang người không?

935 views

Những vị khách không mời.

Bạn có biết là chuột có thể mang và làm lây lan hơn 35 loại bệnh tật. Ngay cả khi chúng ta không cần tiếp xúc trực tiếp với chúng. Những đồ vật, thức ăn mà chúng chạm vào đã chứa các vi khuẩn mang mầm bệnh.

CÔNG TY DIỆT CHUỘT THÔNG TÍN

Chuyên mục: Loài chuột