Tuyên truyền người dân ý thức ra quân đồng loạt, liên tục và đều khắp để diệt chuột hiệu quả, bảo vệ cây trồng. Tuyên truyền vận động tới người dân tích cực diệt chuột; nuôi chó, mèo và bảo vệ thiên địch của chuột.

diệt chuột hiệu quả

Biện pháp thủ công:
–  Vệ sinh đồng ruộng để hạn chế nơi cư trú của chuột bằng cách: Phát quang bờ bụi, làm sạch cỏ ven mương, bờ ruộng, tìm và phá các ổ chuột ở bờ ruộng ngay từ đầu vụ, dọn sạch rơm rạ, không để hoang hóa đồng ruộng.
–  Săn bắt chuột bằng biện pháp thủ công như: Đào hang, đổ nước bắt chuột, xông khói, kết hợp với sử dụng chó và sử dụng các loại bẫy.

Biện pháp sinh học:
Bả diệt chuột sinh học thường chỉ bảo quản, sử dụng được trong thời gian ngắn nên khi sử dụng cần lưu ý kiểm tra kỹ hạn sử dụng và phải sử dụng ngay sau khi mua về; vận động nhân dân nuôi chó, mèo và bảo vệ thiên địch của chuột trên đồng ruộng…

Biện pháp hóa học:
Sử dụng các loại thuốc diệt chuột trong danh mục cho phép và chấp hành nghiêm ngặt theo hướng dẫn. Có thể sử dụng thuốc Storm 0,005%, Rat-Kill 2% DP… Tuyệt đối không được dùng điện và thuốc Phosphine để diệt chuột với bất kỳ hình thức nào.

CÔNG TY DIỆT CHUỘT THÔNG TÍN


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up